VOLLE EVANGELIE KERK

Dienste

Sondae 10:00 - Gesinsdiens

Dienste weer oop onder Covid-19 Lockdown regulasies.

Slegs 50 persone per diens - Besprekings by 084 688 5007

Dienste ook aanlyn beskikbaar

Dienste beskikbaar

WoEnsdaE 18:00 TIENER CH@TGROEP